Oferta

Nasz system

Czym jest SmartMetering24?

SmartMetering24 to nowatorski system, pozwalający na zdalny, w pełni automatyczny i nieangażujący człowieka odczyt stanu wodomierzy oraz prowadzenie procesu monitorowania i zarządzania przepływem wody online.

Usługa SmartMetering24 pozwala na redukcję nieprawidłowości oraz kosztów powstałych na etapie dystrybucji wody, których wykrycie i analiza jest trudna, a czasami nawet niemożliwie przy wykorzystaniu dotychczasowych, tradycyjnych metod odczytu.

Korzyści systemu:

SmartMetering24 pozwala

przedsiębiorstwu wodociągowemu na wyciągnięcie wniosków, w ramach których możliwe jest porównanie rzeczywistej ilości wody wprowadzonej do sieci z wielkościami zużycia, które są rejestrowane przez wodomierze w ujęciu dobowym. Korzystając z systemu przedsiębiorstwo jest w stanie wyznaczyć różnice w tych wielkościach i na ich podstawie podjąć działania mające na celu zminimalizowanie ewentualnych strat.

Funkcjonalność systemu:

Dzięki funkcji alarmowania system sprawia że przedsiębiorstwo wodociągowe minimalizuje straty przy równoczesnej redukcji obowiązków pracownika i kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa.

System alarmuje o:
 • nadmiernym zużyciu wody
 • magnetycznym sabotażu licznika
 • przepływie zwrotnym
 • braku zużycia wody
 • ingerencji mechanicznej

Jak To działa?

SmartMetering24 jest usługą opartą o zdalny i zautomatyzowany przesył danych z wodomierzy do aplikacji użytkownika. Wodomierze, które współpracują z systemem posiadają komunikatory Pronaqua produkowane przez SmartMetering24. Ich rolą jest odczyt danych w czasie rzeczywistym i transmisja zebranych informacji do serwera za pomocą sieci GSM.

Aby system przynosił jak najwięcej korzyści przy minimalnym nakładzie finansowym, jest on kompatybilny z istniejącą już infrastrukturą GSM, utrzymywaną przez obecnych na rynku operatorów komórkowych. Dzięki temu SmartMetering24 wyróżnia się wśród innych rozwiązań do zdalnego odczytu danych. Przedsiębiorstwo zdecydowane na wdrożenie systemu nie musi inwestować własnych środków w stworzenie nowej infrastruktury.

Dla kogo jest przeznaczony

Docelowym użytkownikiem systemu SmartMetering24 są przedsiębiorstwa wodociągowe oraz zakłady komunalne, niezależnie od wielkości posiadanej infrastruktury oraz liczby odbiorców. Usługa może być jednak równie skutecznie wykorzystywana przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, elektrociepłownie, ciepłownie oraz pozostałych operatorów zajmujących się dystrybucją mediów.

SmartMetering24 pozwala na generowanie nieosiągalnych dziś dokładności wyników oraz szybki dostęp do wszystkich gromadzonych informacji. Dzięki zastosowaniu nowatorskiej technologii każdy dostawca, który korzysta ze SmartMetering24 ma możliwość redukcji kosztów związanych z niekontrolowanymi ubytkami wody we własnej sieci dystrybucyjnej.

Co daje SmartMetering24?

Monitorowanie zamiast odczytów! Oszczędzaj dzięki innowacji!

Wygoda
 • Automatyczny, zdalny odczytu danych z wodomierzy
 • Dostęp online do danych zgromadzonych w systemie
 • Możliwość tworzenia reguł alarmowych
 • Jednoczesny odczyt danych ze wszystkich wodomierzy
Monitorowanie
 • Codzienne raporty o przepływach
 • Natychmiastowe alarmy ingerencji magnetycznej i mechanicznej
 • Nieograniczona liczba alarmów on-line
 • Codzienne monitorowanie bilansowaniem
Ekonomia
 • Codzienny bilans zasilania i rozbioru w strefach
 • Zwiększenie rejestracji i sprzedaży wody
 • Skrócenie czasu wykrywania awarii i nadużyć
 • Redukcja kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa
 • Optymalizacja gospodarki wodomierzowej

Jak wdrażamy SmartMetering24?

W celu uzyskania informacji na temat możliwości wdrożenia lub skorzystania z usługi SmartMetering24 prosimy o bezpośredni kontakt. Będziemy mogli indywidualnie opracować I przygotować projekt wdrożenia oraz będziemy mogli przekazać Ci wszystkie niezbędne informacje.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:
biuro@smartmetering24.pl
lub drogą telefoniczną do Biura Obsługi Klienta
(+48) 91 488 47 40

System działa w oparciu o wielopłaszczyznową infrastrukturę telemetryczną, w tym:

 • Komunikatory Pronaqua montowane na wodomierzach
 • Sieci GSM zapewniającej łączność między elementami systemu
 • Serwery agregujące informacje przesyłane z wodomierzy
 • Aplikację dostępową dla użytkownika